Schooltijden

Hieronder staan onze schooltijden. We hanteren een continurooster. Alle groepen hebben dezelfde lestijden. 

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 tot 14.15 uur
8.30 tot 14.15 uur
8.30 tot 12.30 uur
8.30 tot 14.15 uur
8.30 tot 14.15 uur

Meer dan

onderwijs!

Basisschool St. Joseph