Ouderraad

Naast de begeleiding van professionele leerkrachten, zijn enthousiaste ouders ook zeer waardevol voor de school. Een aantal van die enthousiaste ouders vormen samen de OR.
De ouderraad is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze is afhankelijk van de financiële ouderbijdrage. Vanuit deze pot worden activiteiten bedacht en georganiseerd door de ouderraad in samenwerking met de leerkrachten. Het gaat dan om zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten.
De ouderraad komt geregeld bij elkaar om te vergaderen.
De vergaderdata staan op de schoolkalender. Indien gewenst is het mogelijk om een vergadering bij te wonen. Neem hiervoor contact op met één van de ouderraadleden of via de link onderaan de pagina.

De huidige leden zijn: Judith Hamer (voorzitter), Ilona Sikkink (penningmeester), Karin van Waalwijk (secretaris) Chris Spekschoor, Wendy ten Cate, Ilse Wonink en Sanne Beekman

OR (2)
Veilige Omgeving Poppetje

Activiteiten

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het sinterklaasfeest, vieringen zoals kerst, carnaval en Pasen, schoolreisjes en de schoolfotograaf.
Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld.
Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een ouderbijdrage. Deze is in principe vrijwillig, maar wel noodzakelijk om de activiteiten te kunnen organiseren. Ze worden namelijk door onze overheid niet of nauwelijks gefinancierd. Echter zijn deze activiteiten wel heel belangrijk voor de kinderen.
Komt je kind tussentijds op school of wordt de school voortijds verlaten dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald.

Het kan voorkomen dat het lastig is om de vrijwillige bijdrage geheel of gedeeltelijk te betalen, wanneer dit zo is dan kun je dit doorgeven aan de school of aan de penningmeester.
Financiële ondersteuning voor de ouderbijdrage is mogelijk via de regeling van de gemeente Lochem als je voldoet aan de voorwaarden. Daarnaast kan Stichting Leergeld een mogelijkheid zijn.

Kijk voor meer informatie op:
www.lochem.nl/zorg-welzijn-en-werk/regelingen-voor-een-laag-inkomen/indirecte-schoolkosten

www.leergeld.nl/lochem

Contact

Wil je meer informatie of heb je ideeën voor de ouderraad?
Neem dan contact op via or@stjoseph.skbg.nl. Dan word je vraag zo snel mogelijk behandeld.