Ouderraad

De ouderraad is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze is afhankelijk van de financiële ouderbijdrage. Vanuit deze pot worden activiteiten gehouden die door de ouderraad, in samenwerking met leerkrachten, bedacht en georganiseerd worden. Het gaat dan om zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. De ouderraad komt geregeld bij elkaar om te vergaderen.

De huidige leden zijn: Judith Bouwmeister (voorzitter), Carla Veninga (secretaris), Ilona Sikkink (penningmeester), Chris Spekschoor, Arno Koonstra, Wendy ten Cate, Judith Hamer en Ilse Wonink.

Activiteiten

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het sinterklaasfeest, vieringen zoals kerst, carnaval en Pasen, schoolreisjes en de schoolfotograaf.
Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld.
Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. Hoewel de ouderbijdrage is principe vrijwillig is, is het wel noodzakelijk om de activiteiten te kunnen organiseren.
Komt je kind tussentijds op school of wordt de school voortijds verlaten dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald.

Taken

De ouderraad houdt zich samen met de leerkrachten bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen.

 

  • De ouderraad vergadert meerdere malen per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.
  • De ouderraad ondersteunt, regelt en financiert feesten en diverse (buiten)schoolse activiteiten.
  • De ouderraad houdt voorzieningen in stand die voor ouders en leerlingen van belang zijn.

Contact

Wil je meer informatie of heb je ideeën voor de ouderraad?
Neem dan contact op via or@stjoseph.skbg.nl. Dan word je vraag zo snel mogelijk behandeld.

Meer dan
onderwijs!

Basisschool St. Joseph