Ouders

Ondersteuning voor de ouder

Er dient sprake te zijn van een veilige omgeving, als basis om tot leren en ontwikkeling te komen. Wij zien ouders als een belangrijke pedagogische partner. Leerkrachten zijn proactief, bij zorgen over de ontwikkeling van een kind worden ouders tijdig geïnformeerd. Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen. Een Ondersteuningsteamoverleg vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden altijd uitgenodigd. Als school staan we onder andere in contact met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin ('t Baken) en het samenwerkingsverband IJssel-Berkel.

Interne begeleiders

Heb je vragen of kwesties over opvoeden? Dan kan dat dus via onze school opgelost worden. Vanwege ons netwerk verwijzen we de vragen makkelijk door naar een goede specialist. Zo houdt de gezinscoach van 't Baken bijvoorbeeld regelmatig een inloopspreekuur in onze school. Daarnaast werken we op school met Erika Bouwmeester en Ineke Wiegersma als interne begeleiders.  Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. 

Jaarkalender

Hier zijn overzichtelijk de data van schoolvakanties, nationale feestdagen, studiedagen en de eerste schooldag te bekijken. Daarnaast maken we hier ook melding van vergaderingen, ouderavonden, religieuze feestdagen, open dagen en andere bijzondere activiteiten.

Bekijk de kalender

Ouderraad

De ouderraad van onze school is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van de ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruikt om activiteiten te organiseren en bekostigen. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders en zij bepalen hoe het budget besteed wordt. Zij helpen het team mee met het organiseren van activiteiten.

Meer over de ouderraad