Klachtenregeling


Onze klachtenregeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat een klacht goed afgehandeld wordt. De aard van de klacht kan erg uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie en pesten. Neem bij klachten of vragen over de procedure gerust contact met ons op.

Contact

Klachtenregeling SKBG

De klachtenregeling van SKBG onderwijs is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de leerkracht, intern begeleider of uiteindelijk de directeur.

Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon van de school door naar een extern vertrouwens-persoon. De extern vertrouwenspersonen van SKBG onderwijs is de heer
J. Stokvisch, bereikbaar via jan@stokvisch.eu dan wel 0573-251883 of
06-22500550. 

Download de klachtenregeling

Vragenronde

Meer dan
onderwijs!

Basisschool St. Joseph

gogoanime