Ons onderwijs

Onze belangrijkste ambitie is om kinderen optimaal voor te bereiden op een gelukkig en succesvol leven in de 21e eeuw. Hiervoor wordt de leerlingen opbrengstgericht passend onderwijs geboden, waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen tussen kinderen. Het onderwijs is, net als de maatschappij, voortdurend in ontwikkeling. Als team zijn wij steeds bezig met de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons onderwijs. Om onze ambities te bereiken, hebben wij een aantal hoofdkenmerken van ons onderwijs geformuleerd.

Veiligheid en respect

Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot leren te komen en hier plezier aan te beleven. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind wordt gezien, zodat het zich veilig voelt op school en in de schoolomgeving. Ook voor ouders is het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze weten dat leerkrachten oog hebben voor hun kind. Onderling vertrouwen tussen ouder en leerkracht is een belangrijke voorwaarde in het pedagogisch partnerschap waarbij het kind centraal staat.

Samenwerken (7)

Eigenaarschap

We willen graag zoveel als mogelijk kinderen betrekken bij hun eigen leerproces. We willen dat ze zich eigenaar voelen over de taken die ze gesteld krijgen, zelfstandigheid gaat hier mee hand in hand. Naast het geven van feedback, bieden we leerlingen ook feed-forward; we laten leerlingen vooraf nadenken over hun volgende stap in het leerproces zodat ze meer overzicht krijgen over hun leerproces. We leren kinderen kleine problemen zelf op te lossen, hierbij is het zelf leren ontdekken belangrijk. Waar nodig zorgen we voor een goede afstemming met ouders.

Zelfreflectie

Inzicht in het eigen kunnen en wie je bent is een basisvoorwaarde om zelfverantwoordelijk te zijn. Immers wie je bent, helpt bij het weten waar je talenten liggen en waar niet. Hierdoor weet je ook waar en hoe je hulp nodig hebt om het te leren. Zelfreflectie is een houding. Het zit in ons systeem bij alles wat we doen in de school. Dat geldt voor alle betrokkenen binnen de school. Het helpt ons om onszelf te begrijpen en de juiste keuzes te maken.

Creativiteit

In de huidige, complexe samenleving wordt veel van mensen gevraagd. Op alle niveaus wordt gestreefd naar vakmanschap en er is een enorme vraag naar creatieve ideeën. De ontwikkeling van creativiteit vinden wij op onze school belangrijk. De werkelijkheid bestaat uit complexe situaties, waarin vaak niet één antwoord de oplossing is. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren creatief, flexibel en oplossingsgericht te denken. Om dit te bereiken willen wij een uitdagende leeromgeving creëren waarin zowel de ontwikkeling van het creatieve denken, als de ontwikkeling van creativiteit in de vorm van expressie mogelijk is.

Kleien