Communicatie

Het overgrote deel van de communicatie tussen ouders en onze school verloopt via de web- of mobiele apps van Socials Schools. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om berichten van de leerkracht(en) en het ontvangen van nieuwsbrieven. Het is ook mogelijk om via de app een-op-een gesprekken met de leerkracht van je kind te voeren. Updates vanuit de app komen ook als e-mail binnen.

Via deze app zijn ook de afspraken voor ouderavonden en tienminutengesprekken te zien. Berichten en nieuws over de school of oudercontact-momenten zijn allemaal te verkrijgen via de app. Ouders krijgen hier eventueel ook een e-mail over.

Gescheiden ouders maken gebruik van dezelfde brief met koppelcode. Zij kunnen indien gewenst echter wel ieder een persoonlijk gebruikersaccount aanmaken, met hun eigen e-mailadres en persoonlijk wachtwoord. Beide ouders ontvangen hierdoor altijd dezelfde informatie voor hun kind of kinderen, maar wel ieder via hun eigen account.

Voor een kennismakingsgesprek en andere vragen is het altijd mogelijk om direct contact op te nemen met onze school. Als je nog vragen hebt, schroom niet om deze persoonlijk te stellen.

Eigenaarschap Poppetje

Meer dan

onderwijs!

Basisschool St. Joseph