Documentatie

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kun je nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Download schoolgids

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd schoolondersteuningsplan is te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Download schoolondersteuningsplan

Beleid toelating/verwijdering

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom aanname en weigering/schorsing en verwijdering. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Download beleid toelating/verwijdering

Beleid schorsing en verwijdering

Veiligheidsprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, als ouders, leerkrachten en kinderen, zorg moeten dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde veiligheidsprotocol. Klik hieronder om het veiligheidsprotocol van onze school te downloaden.

Download veiligheidsprotocol

Gedragsprotocol

Dit protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of zelf pest en andersoortig regelovertredend gedrag. Dit protocol sluit aan bij onze werkwijze met Natuurlijk Sociaal en de SCOL afname. Het zijn feitelijk omgangsafspraken.

Download het gedragsprotocol

Protocol medische handelingen

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten soms het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. In enkele gevallen wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten verwacht. In deze situaties wordt gehandeld volgens onderstaand protocol.

Protocol medische handelingen

Verzoek toedienen medicatie

Draaiboek corona

Het coronavirus heeft dit schooljaar gelukkig nog maar heel weinig invloed gehad op onze school. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft. 
De overheid geeft aan dat scholen een draaiboek dienen te hebben, voor het geval dat de coronabesmettingen toch weer toe gaan nemen. Dat draaiboek beschrijft 4 verschillende fases van coronamaatregelen. De overheid bepaalt in welke fase we zitten. De school geeft aan hoe de maatregelen worden uitgevoerd.

Draaiboek corona